LANCE FOURNIE MASOVIENNE

Poczet Miecława ze Smogorzowa herbu Łabędź,
starosty czerskiego i rawskiego 1377-1384

O nas

Lance fournie masovienne (fr.) - dosł. "kopia mazowiecka". Kopia to ukuty w średniowieczu termin na określenie rycerza i jego świty, będący jednocześnie nazwą podstawowej jednostki organizacyjnej w ciężkozbrojnej jeździe rycerskiej. Synonimem "kopii" jest "poczet rycerski", należy mieć jednak świadomość, że jest to określenie późniejsze, pochodzące najprawdopodobniej z XVI wieku.

"Poczet Miecława ze Smogorzowa herbu Łabędź" to grupa pasjonatów historii, która podjęła próbę rekonstrukcji kopii/pocztu rycerskiego. Większość z nas wywodzi się z grupy rekonstrukcyjnej "Hufiec Kasztelanii Czerskiej", której członkowie od wielu lat wcielają się w XIV-wieczną załogę zamku książąt mazowieckich w Czersku. Na drodze naturalnego rozwoju naszej zabawy w średniowiecze w ramach naszej grupy narodził się nowy projekt - próba odtworzenia pocztu rycerskiego.

Będąc wiernymi naszemu lokalnemu patriotyzmowi, wybraliśmy postać starosty czerskiego z II połowy XIV wieku, Pana Miecława Smogorzowskiego. O tym, że jest to postać nieprzypadkowa, piszemy więcej poniżej w zarysie historycznym.

Rekonstrukcje historyczne to coraz popularniejsze hobby, ale dobrze wykonane rekonstrukcje ciągle są naszym zdaniem zbyt rzadko spotykane. Do naszej zabawy staramy się podchodzić bardzo ambitnie i bezkompromisowo. Dzięki temu jesteśmy jedną z niewielu grup podejmujących próbę odtworzenia konnego pocztu rycerskiego. Oprócz oczywistego dbania o materialną stronę rekonstrukcji staramy się zgłębiać wiedzę historyczną, a także doskonalić umiejętność jazdy konnej, sztuk walki oraz rozwijać różnorodne rzemiosła. Wiemy, że przed nami ciągle wiele pracy - ale kochamy to, co robimy.Zarys historyczny

Druga połowa XIV wieku była na Mazowszu bardzo ciekawym i burzliwym okresem. Będąc we władaniu książąt z mazowieckiej linii Piastów, Mazowsze przez cały XIV wiek zachowało daleko posuniętą autonomię, a książęta mazowieccy umiejętnie lawirowali politycznie między Królestwem Polskim, Wielkim Księstwem Litewskim, a Państwem Zakonu Krzyżackiego. Mimo tego (a może w efekcie tego?), Mazowsze nie uniknęło walk, krwi i pożogi.

Najciekawszy okres w średniowiecznej historii Mazowsza przypada na lata 70. i 80. XIV wieku. Książę Siemowit III zdecydował się na podział swojej dziedziny pomiędzy swoich dwóch synów, Siemowita IV i Janusza I. Wykorzystując niepewną sytuację w Królestwie Polskim po śmierci króla Ludwika Węgierskiego, książęta mazowieccy aktywnie zaangażowali się w politykę polską. Ważną rolę odegrał w niej zwłaszcza młodszy Siemowit, który w przeciwieństwie do swego brata Janusza wybrał politykę konfrontacji z Polską. Za pośrednictwem możnowładców wielkopolskich i kujawskich została wysunięta kandydatura Siemowita IV na tron Polski, co spotkało się z wrogim przyjęciem przez małopolskie stronnictwo wspierające drugiego pretendenta, Zygmunta Luksemburczyka. W efekcie, w latach 1382-1385 kraj pogrążył się w wojnie domowej...

W takim oto tle historycznym pojawia się postać rycerza mazowieckiego, Miecława ze Smogorzowa herbu Łabędź, statosty czerskiego i rawskiego. Miecław był wnukiem protoplasty piotrkowskiej linii Łabędziów, Mikołaja z Piotrkowa. Pisał się ze Smogorzowa w ziemii sandomierskiej (obecnie okolice Opoczna). Pierwszy dokument, w którym pojawia się imię Miecława został datowany na 25 I 1354 i potwierdzał on podział dóbr między jego ojcem, Włodzimierzem, oraz jego stryjami: Krystynem z Damujowic i Ottonem ze Skrzyńska. W latach 60. i 70. imię Miecława pojawia się w wielu źródłach dokumentujących wydarzenia na południowym Mazowszu, a z ich treści można wywnioskować, że był zaufanym człowiekiem księcia Siemowita. To niewątpliwie zaufanie księcia pozwoliło objąć Miecławowi urząd starosty - najpierw czerskiego, a po podziale dzielnicowym z 1381 i przejściu Czerska pod władanie księcia Janusza - starosty rawskiego. Sprawowanie urzędu starosty świadczy o tym, że Miecław Smogorzowski był kimś więcej niż przeciętnym rycerzem.

Ostatnia wzmianka o naszym rycerzu ma miejsce w 1384 roku. Można założyć, że wkrótce zmarł, gdyż w 1385 po raz pierwszy pojawia się nazwisko nowego statosty rawskiego. Miecław był żonaty z Małgorzatą, córka Prędoty z Konina herbu Rawa. Jego synowie, Miecław i Jaśko, brali udział w wojnie polsko-krzyżackiej w chorągwi księcia Siemowita IV, natomiast po wojnie pełnili niższe urzędy na dworze króla Władysława.

  • /li>
1 2 3 4 5 6 7 8 9
jquery carousel by WOWSlider.com v6.4

Kontakt

Masz pytania? Jesteś zainteresowany współpracą? Chciałbyś wspólnie z nami pobawić się w średniowiecze?

poczetmieclawa@gmail.com